Mikael Karlsson

Advokat / Partner

Specialkompetens

Företagsöverlåtelser & Investeringar
Försäljning, Upphandling & Compliance

Jag har under mina drygt 20 år som verksam jurist varit ansvarig för ett betydande antal inhemska och gränsöverskridande transaktioner för industribolag samt private equity-bolag och andra investerare. Jag har agerat rådgivare åt kunder i bolagsrättsliga frågor inklusive olika former av, omstrukturering och omorganisationer. Jag har också omfattande erfarenhet att leda olika typer av kommersiella projekt, till exempel gällande leveranser av industriutrustning och system. Jag ansvarar för byråns rådgivning till ett antal medelstora och stora företag i övergripande juridiska frågor genom att arbeta nära ledningen i såväl strategiska som löpande frågeställningar. Sedan min tjänstgöring i Bryssel 1995–1996 har jag varit ansvarig för byråns rådgivning angående offentlig upphandling och konkurrensrätt.

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet, 1991
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, 1996

Karriär

2003 –            Delägare, Moll Wendén Advokatbyrå
2001 – 2003  Delägare, Linklaters Advokatbyrå
1999 – 2001  Delägare, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå
1991 – 1999   Biträdande jurist, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå (inkl. Alliance of European Lawyers, Bryssel 1995–1996)
1991                 Notarie, Landskrona tingsrätt

Yrkeserfarenhet

Livsmedel
Förpackningsindustri
Tillverkningsindustri
Verkstad
Detaljhandel
Offentliga tjänster samt hälso- och sjukvård
Kemisk industri
Teknik

Föreläsare
Jag föreläser löpande angående företagsöverlåtelser, avtalsrätt och offentliga upphandlingar. Jag anlitas regelbundet av både privata företag och institutioner som handelskammaren i Södra Sverige.

 

Språk

Svenska & engelska

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Mollwenden AB