>

Relaterade personer

Mikael Karlsson

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

23 oktober 2019 · Nyhet

Sysco AS förvärvar majoritetspost i Upsala Systemkonsult, UPSYS AB

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare till Sysco AS som genom nyteckning av aktier förvärvat en majoritetspost i Upsala Systemkonsult, UPSYS AB, ett högteknologiskt IT-konsultföretag med fokus på bland annat att bygga högpresterande systemlösningar samt Big Data och Internet of Things. 

Upsala Systemkonsult, UPSYS AB finns i Stockholm och Uppsala och sysselsätter över 20 IT-konsulter som hjälper bolagets kunder med allt från systemutveckling och projektledning av större projekt, till utbildning och utveckling av specifika produkter. Affären är av stor betydelse för Sysco AS eftersom den ytterligare stärker bolagets position på den svenska marknaden och utgör en bra grund för ytterligare expansion i Norden. Sysco AS har genomfört förvärvet genom sitt svenska dotterbolag, Syscose AB.

Moll Wendéns team bestod av advokaterna Mikael Karlsson (ansvarig delägare) och Lina Andréasson samt biträdande jurist Noah Köllerstedt.