Om oss

Vi är specialister på affärsjuridik

Att praktisera affärsjuridik handlar om att ta fram den för kunden affärsmässigt bästa lösningen. Den optimala lösningen är inte bara den affärsmässigt bästa, utan den måste dessutom arbetas fram med största möjliga kostnadseffektivitet.

På Moll Wendén skapar vi sådana optimala lösningar. Vi förstår våra kunder och deras behov, och anpassar uppdraget därefter. Genom att kombinera våra olika specialistkunskaper med vår långa erfarenhet kan vi identifiera väsentligheterna i varje uppdrag, fokusera på just dessa och hjälpa våra kunder att ligga steget före. Därför spiller vi inte tid och resurser som i slutändan inte tillför affärsnytta för kunden. Vi levererar med stort engagemang, hög tillgänglighet och korta deadlines.

Det är så här vi arbetar och återkommande får pris för; proaktivt med ett tydligt erbjudande. En modern advokatbyrå helt enkelt.

Vi kallar det Business Law Excellence.

En strategisk partner på den internationella arenan

Med vårt strategiska förhållningssätt, djupa engagemang och vår förståelse för varje enskild kundsituation blir det aldrig långa och kostsamma startsträckor. Våra kunder ska alltid känna att vi är med ombord, väl pålästa och redo att direkt lösa de problem som uppstår i affärsverksamheten. Därför betraktas vi som en strategisk affärspartner – även om vi faktiskt har ett eget kontor.

Bland våra kunder finns många stora koncerner med internationell verksamhet. Vi finns med och agerar oavsett var de gör sina affärer. Vi har nära relationer med många ledande advokatbyråer runt om i världen. Därför kan vi alltid ge kunden optimal rådgivning även på den internationella arenan.

Partnerskap ligger i vårt DNA. Därför bygger också vår ägarmodell på partnerskap. Eftersom vi tillsammans, med våra kombinerade expertkunskaper, kan skapa större värde för kunden än vad den enskilde juristen kan, blir varje uppdrag vårt gemensamma ansvar. Detta är true partnership.

Vår historia

Våra medarbetare var under många år verksamma inom advokatbyrån Lagerlöf & Leman. På Lagerlöf & Leman såg man tidigt utvecklingen mot ett alltmer internationellt affärsliv och transaktionslandskap. Därför skapades ett nära samarbete med en rad ledande europeiska advokatbyråer med verksamhet runt om i världen. Flera år senare fullbordades den internationella ambitionen med en fusion med den engelska advokatbyrån Linklaters – en av världens största advokatbyråer.

Moll Wendén Advokatbyrå bildades 2003 genom ett övertagande av Linklaters verksamhet i Malmö, och sedan dess har vi trefaldigat omsättning och antal anställda. Tillväxten har skett såväl organiskt som genom sidorekryteringar av delägare och medarbetare inom intressanta specialistområden.

Våra framgångar är ett resultat av vår historia och vårt sätt att arbeta. En modern och flexibel advokatbyrå sprungen ur storbyråmiljö och med stark internationell prägel.

I ett hus med historia

Vi finns i Teschska palatset; ett av Malmös mest kända byggnadsverk. Palatset med sina fem och en halv våningar uppfördes av apotekaren John Tesch i tysk renässansstil, med en fasad helt i natursten. Byggnaden stod klar 1897 och kom då att husera ett av Europas största apotek. Palatset blev ett monument över den entreprenörsanda som rådde i Malmö i slutet av 1800-talet. Och vi är stolta över att härifrån kunna hjälpa 2000-talets entreprenörer och företag att göra bättre affärer.