>

Om oss

Moll Wendén är specialister på affärsjuridik. Vi samlar en bredd av experter som delar engagemanget för kundens affär, samhället och för sitt eget specialistområde. Tillsammans förenar vi perspektiv som gör att vi får fram det som räknas i varje uppdrag. Med fokus på detaljerna och blicken höjd mot det som väntar runt hörnet.

Kompromisslöst. Eller löst genom kompromiss.

Moll Wendén är specialister på affärsjuridik. Vi samlar en bredd av experter som delar engagemanget för kundens affär, bransch och för sitt eget område. Med tillgång till fler perspektiv och erfarenheter kan vi väga in väsentligheter från bransch, omvärld och utveckling. Det gör att vi effektivt kan hitta essensen i varje uppdrag och leverera med precision. Både när det innebär att genom förhandling hitta den bästa lösningen och att skriva avtal som skapar trygghet och goda affärer. 

Samarbete genom struktur och kultur

För att identifiera rätt lösning i en komplex värld behövs expertis från flera affärsområden och specifika branschkunskaper. Vi är övertygade om att tillgången till fler perspektiv och extra kvalitetsgranskning tar oss snabbare, djupare och mer kostnadseffektivt framåt. Därför har vi sett till att skapa en kultur, men också en formell struktur, som främjar samarbete inom byrån.

Genom en så kallad true partnership-modell gynnas alla medarbetare av våra gemensamma framgångar. Det gör varje uppdrag till ett delat ansvar. Vi vet att det ger resultat, både för vår utveckling som byrå och arbetsplats och för våra kunder.

Den naturliga samarbetskulturen ger oss ofta förtroende att vara proaktivt delaktiga i kundens affär. På så sätt kan vi tillsammans identifiera och undvika kostsamma utmaningar i tid, och ta tillvara möjligheter som dyker upp.

Bred expertis

Vi är idag cirka 40 medarbetare som arbetar inom 15 affärsjuridiska områden. Varje område drivs av erfarna och välrenommerade advokater som kan sitt område. De har erfarenhet från olika branscher och ofta från olika roller. Det hjälper oss att förstå kundens situation och gör att vi snabbt kan sätta oss in i varje uppdrags utmaningar. Behövs ytterligare branschkunskap kompletterar vi enkelt teamet i den utsträckning som behövs för att effektivt kunna leverera bästa resultat.

Från en större värld – i Malmö

Våra rötter finns i internationella sammanhang. Moll Wendén grundades 2003. Då tog Moll Wendén över Linklaters verksamhet i Malmö. Idag arbetar vi fortfarande med många internationella kunder och har ett stort internationellt nätverk med ledande advokatbyråer över hela världen.

Våra värderingar

Kvalitet

Vi har ett holistiskt perspektiv – när vi kombinerar våra kompetenser utifrån våra specialist­områden skapar vi mest värde för våra klienter. Vi är väl pålästa inom aktuella rättsområden och arbetar på ett lösningsorienterat sätt.

Laganda

Vi engagerar oss i byrågemensamma frågor, oavsett nivå, och bjuder in varandra att delta i olika sammanhang. Vi gör saker tillsammans. Vi hjälper varandra och uppmuntrar kunskapsmässig utveckling.

Ödmjukhet

Vi engagerar oss i sammanhang och frågor som är viktiga för att utveckla samhället runt omkring oss.

Vår historia

Våra medarbetare var under många år verksamma inom advokatbyrån Lagerlöf & Leman. På Lagerlöf & Leman såg man tidigt utvecklingen mot ett alltmer internationellt affärsliv och transaktionslandskap. Därför skapades ett nära samarbete med en rad ledande europeiska advokatbyråer med verksamhet runt om i världen. Flera år senare fullbordades den internationella ambitionen med en fusion med den engelska advokatbyrån Linklaters – en av världens största advokatbyråer.

Moll Wendén Advokatbyrå bildades 2003 genom ett övertagande av Linklaters verksamhet i Malmö, och sedan dess har vi flerfaldigat omsättning och antal anställda. Tillväxten har skett såväl organiskt som genom sidorekryteringar av delägare och medarbetare inom intressanta specialistområden.

"Moll Wendén har den stora byråns arbetssätt och kompetens kombinerat med den mindre byråns personliga engagemang, tillgänglighet och kostnadseffektivitet."

Stefan Wendén, managing partner

Lediga tjänster