>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

8 juli 2021 · Nyhet

Lindab förvärvar den svenska takspecialisten KAMI

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av KAMI AB som tillverkar och säljer premiumtak i plåt. Med förvärvet förstärker Lindab sin marknadsposition i norra Sverige och i Norge.

KAMI har utvecklat en egen pressteknik som ger plåttak en sandbelagd yta. KAMI:s tak, vilket marknadsförs under namnet Plegel, tål stora påfrestningar och är utvecklat för nordiskt klimat. Bolaget är etablerat i Kalix i norra Sverige och sysselsätter idag 22 medarbetare. Cirka 70 procent av försäljningen sker i Sverige och 30 procent sker i Norge. 

KAMI grundades 1976 och har sina rötter i Luleå Tekniska Universitet. Idag omsätter bolaget cirka 100 MSEK och har en rörelsemarginal som är högre än Lindabs rörelsemarginal, både globalt och jämfört med Lindabs affärsområde Profile Systems, i vilken verksamheten kommer att vara inkluderad.

För mer information, se Lindabs pressmeddelande här. 

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson (projektledare), Christer Nylander och Simon Wilkens.