>

Relaterade personer

Mikael Karlsson

Alexandra Johansson

Relaterade verksamhetsområden

Bolagsrätt

14 mars 2022 · Nyhet

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Nordic Waterproofing Group AB i fusionen mellan dotterbolagen Veg Tech AB och Urban Green AB

Sveriges två ledande leverantörer av gröna lösningar för stadsmiljöer Urban Green och Veg Tech har nu blivit ett bolag, Veg Tech AB. Syftet med fusionen är att skapa synergieffekter och fortsätta utveckla det gemensamma erbjudandet så att ännu fler får upp ögonen för hur man skapar grönskande städer med naturliga och hållbara växtsystem.

Veg Tech och Urban Green har tillsammans ett 65-tal medarbetare med en omsättning på 175 MSEK. Bolagen kompletterar varandra väl och genom fusionen skapas ett helhetserbjudande inom gröna lösningar för tak, fasader, mark- och vattenmiljöer.

För ytterligare information om fusionen, se bolagens pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare) och Alexandra Johansson.