>

AI & Legal Tech

Digitala verktyg

Moll Wendéns medarbetare använder sig dagligen av AI och avancerade legal tech-verktyg.

För förfrågningar kring digitala verktyg och partnerskap, kontakta oss på legaltech@mollwenden.se.

Partnerskap inom Legal Tech

Moll Wendén har flera legal tech-samarbeten där våra jurister integreras fullständigt i de teknikplattformar som våra partners har utvecklat. I många av dessa samarbeten har Moll Wendén aktiv bidragit till produktutvecklingen och fortsätter löpande att förbättra den i nära samarbete med våra partners.

Vår rådgivning är i flera fall hjärtat i produkten, men med hjälp av själva teknikplattformen ges användarna en effektiv, skalbar och högst strukturerad rådgivning och process stöd.

PALM – en plattform för hantering av tvister

PALM är en plattform för hantering av konsumenttvister som utvecklats och drivs av One sky Solutions, och som lämpar sig för hantering av scenarier med masstvister. PALM hanterar arbetsflöden och övervakar status för ärenden i realtid. PALM ökar spårbarheten och underlättar analys av finansiella data och juridisk statistik. Moll Wendén hanterar via plattformen tvister och förlikningar hänförliga till Sverige.

Trumpet – Visselblåsarplattform

Trumpet är en digital, webbaserad plattform för visselblåsningar. Trumpet är designat och utvecklat med ett starkt fokus på säkerhet, och för att stödja hela kedjan från mottagande till gallring efter hanteringens avslut. Trumpet har designats med flexibilitet i åtanke, vilket gör att det kan anpassas för både mindre företag och stora multinationella koncerner. Moll Wendén tar emot inkomna ärenden, gör en legal bedömning, kommunicerar med visselblåsarmottagare inom organisationen samt med visslaren. Allt inom plattformens ram, vilket garanterar en säker hantering av personuppgifter och känsliga företagshemligheter.

Fairity – GDPR plattform

Med hjälp av dataskyddsverktyget, Fairity, kan organisationer anpassa sin personuppgiftshantering smidigt till GDPR-kraven. Genom ett nära samarbete med Moll Wendén har Pinteg skapat ett unikt samt robust dataskyddserbjudande. Partnerskapet kombinerar Pintegs tekniska expertis med Moll Wendéns juridiska kompetens för att erbjuda kompletta dataskyddslösningar. Avsikten är att höja standarden för dataskyddsarbetet i Sverige genom innovativa tekniska lösningar, ökad kvalitet och effektivitet, samt skräddarsydda paket som möter branschbehov.