Mikael Karlsson

Advokat / Partner

Specialkompetens

Företagsöverlåtelser & Investeringar

Jag har under mina mer än 25 år som verksam jurist varit ansvarig för juridisk rådgivning till såväl industribolag som private equity-aktörer och andra investerare avseende ett betydande antal inhemska och gränsöverskridande företagstransaktioner. Jag har agerat rådgivare åt kunder i bolagsrättsliga frågor inklusive olika former av omstruktureringar och omorganisationer. Utöver detta har jag även omfattande erfarenhet att leda olika typer av kommersiella projekt, till exempel gällande leveranser av industriutrustning och system. Jag ansvarar för byråns rådgivning till ett antal medelstora och stora företag i övergripande juridiska frågor genom att arbeta nära ledningen i såväl strategiska som löpande frågeställningar.

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet, 1991
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, 1996

Karriär

2003 –            Delägare, Moll Wendén Advokatbyrå
2001 – 2003  Delägare, Linklaters Advokatbyrå
1999 – 2001  Delägare, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå
1991 – 1999   Biträdande jurist, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå (inkl. Alliance of European Lawyers, Bryssel 1995–1996)
1991                 Notarie, Landskrona tingsrätt

Yrkeserfarenhet

Förpackningsindustri
Tillverkningsindustri
Teknik
Verkstad och entreprenad
Livsmedel
Detaljhandel
Offentliga tjänster samt hälso- och sjukvård
Kemisk industri

Föreläsare
Jag föreläser löpande angående företagsöverlåtelser, avtalsrätt och offentliga upphandlingar. Jag anlitas regelbundet av både privata företag och institutioner som exempelvis Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

 

Språk

Svenska & engelska