>

Mikael Karlsson

Advokat, Partner

Mikael Karlsson, Advokat och delägare

Under mer än 25 år som verksam jurist har Mikael varit ansvarig för juridisk rådgivning till såväl industribolag som private equity-aktörer och andra investerare avseende ett betydande antal inhemska och gränsöverskridande företagstransaktioner. Han har agerat rådgivare åt kunder i bolagsrättsliga frågor inklusive olika former av omstruktureringar och omorganisationer.

Mikael har omfattande erfarenhet att leda olika typer av kommersiella projekt, till exempel gällande leveranser av industriutrustning och system. Han ansvarar för byråns rådgivning till ett antal medelstora och stora företag i övergripande juridiska frågor genom att arbeta nära ledningen i såväl strategiska som löpande frågeställningar.

Mikael föreläser löpande angående företagsöverlåtelser och avtalsrätt. Han anlitas regelbundet av både privata företag och institutioner som exempelvis Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Yrkeserfarenhet
Förpackningsindustri
Tillverkningsindustri
Teknik
Verkstad och entreprenad
Livsmedel
Detaljhandel
Offentliga tjänster samt hälso- och sjukvård
Kemisk industri

Visa mer

Visa mindre

Erfarenhet

  • Delägare Moll Wendén Advokatbyrå, 2003 -
  • Delägare Linklaters Advokatbyrå, 2001 - 2003
  • Delägare Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1999 - 2001
  • Biträdande jurist Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1991 - 1999 (inkl. Alliance of European Lawyers, Bryssel 1995–1996)
  • Notarie Landskrona tingsrätt, 1991

Utbildning

  • Jur.kand. Lunds universitet, 1991

Engagemang

  • Ledamot Sveriges advokatsamfund, 1996

Språk

  • Engelska
  • Svenska