>

18 juli 2022 · Nyhet

Lindab förvärvar Giroventilation AB

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av Giroventilation AB. Med förvärvet stärker Lindab både försäljning och produktion av rektangulära ventilationskanaler.

Girovent är väletablerade tillverkare av rektangulära ventilationskanaler sedan 1980-talet.  Lindab har tillverkning av rektangulära ventilationskanaler i regionen genom Crenna, vilka Lindab förvärvade år 2020. Girovent kommer att kunna dra nytta av Crennas produktionsanläggningar för att skala upp sin verksamhet. Bolaget är baserat i Huddinge utanför Stockholm, omsätter cirka 55 MSEK årligen och har 31 medarbetare. 

För mer information, se Lindabs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson (projektledare), John Lundberg, Ebba Walberg Snygg och Andrea Gicic.