>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A) Bolagsrätt

18 april 2024 · Nyhet

Nybro Läkarcentrum AB har förvärvats av Achima Care AB

Nybro Läkarcentrum, med verksamheterna Astrakanen vårdcentraler i Emmaboda och Nybro, har förvärvats av Achima Care. Moll Wendén var säljarnas juridiska rådgivare i transaktionen. 

Achima Care kommer med förvärvet att etablera sig även i Region Kalmar. Verksamheten kommer fortsatt att bedrivas i samma lokaler i både Emmaboda och Nybro.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson och Josefine Ljungberg Palm.