>

Relaterade personer

Mikael Karlsson

Ebba Walberg Snygg

7 juli 2020 · Nyhet

Lindab förvärvar Crenna Plåt Aktiebolag

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av Crenna Plåt Aktiebolag, en ledande tillverkare av rektangulära ventilationskanaler på den svenska marknaden.

Crenna, som sysselsätter cirka 85 medarbetare, har produktionsenheter i Enköping, Stockholm och Göteborg och omsatte räkenskapsåret 2019/20 cirka 120 MSEK. Bolaget är en marknadsledande tillverkade av högkvalitativa rektangulära ventilationskanaler av den högsta täthetsklassen och erbjuder därutöver även ett brett utbud av ljuddämpare. Genom förvärvet får Lindab ett komplett sortiment av ventilationskanaler i Sverige.

För mer information, se Lindabs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av advokaterna Mikael Karlsson (M&A) och Ebba Walberg Snygg (arbetsrätt).