>

Relaterade personer

Mikael Karlsson

Henric Stråth

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

30 januari 2019 · Nyhet

ICT Group N.V. har förvärvat Additude AB

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt det holländska bolaget ICT Group N.V. vid förvärv av Additude AB med dotterbolag, en av södra Sveriges ledande IT-konsultfirmor med över 160 konsulter. 

ICT Group är noterat på Euronext Amsterdam börsen och arbetar globalt med tekniska lösningar och tjänster. Bolaget har bedrivit sin verksamhet i nästan 40 år och sysselsätter idag fler än 1 400 specialister.

”I linje med vårt strategiska mål att expandera vår verksamhet till nya geografiska områden förutser vi att Additude blir plattformen inom ICT för den nordeuropeiska marknaden som erbjuder högkvalitativa industriteknologiska konsulttjänster. Vi är imponerade av Additudes meritlista, inkluderat den lönsamma omsättningsökningen under de senaste åren. Från en kulturell synvinkel ser vi en bra match som vi tror är essentiell för att kunna samarbeta och vi ser fram emot att välkomna Additude till ICT familjen,” – Jos Blejie, CEO ICT (översatt av Moll Wendén).

Additude, som är baserat i Malmö och har en årlig omsättning på ca 16 miljoner euro, erbjuder marknadsledande tjänster inom processer för industriell innovation, projektbaserade uppdrag och konsultuppdrag. Bolagets kunder inkluderar flera av Sveriges största och mest teknikintensiva bolag. 

Additude tillhandahåller mjukvara och tekniska konsulttjänster som stöd till kunder i deras produktutveckling, tillväxtstrategi och innovationsprocesser. Bolagets totala utbud av tjänster är huvudsakligen riktade mot IT- och teknikmarknader. Bolaget har blivit utsett till Gasell av Dagens industri tre år i rad, 2016, 2017 och 2018.

För mer information, se ICT:s pressrelease.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Henric Stråth, Eric Lindgren och Lina Andréasson.