>

Relaterade personer

Mikael Karlsson

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

7 december 2017 · Nyhet

Moll Wendén har biträtt FrontPac AB vid förvärv

Moll Wendén har biträtt FrontPac AB vid förvärv av Gefle Kartong och Display AB samt dotterbolaget Gefle Kartong och Produktion i Karlstad AB.

Biträtt av Moll Wendén förvärvade FrontPac AB den 1 december 2017 det svenska företaget Gefle Kartong och Display AB samt dess dotterbolag Gefle Kartong och Produktion i Karlstad AB. I Skandinavien är FrontPac AB ett ledande företag inom offsettryckta förpackningar.

Bolaget, som är baserat i Arlöv utanför Malmö, har cirka 100 anställda, levererar förpackningar till över 22 länder och omsatte år 2016 mer än 170 miljoner svenska kronor. För mer information klicka här.

Moll Wendéns team bestod huvudsakligen av Mikael Karlsson (ansvarig delägare).