Vill du veta mer?

Medarbetare

Zara Hellmark

Advokat/Specialist Counsel

Ulrika Norén

Biträdande jurist

Thomas Ogard

Advokat / Partner

Stefan Wendén

Advokat / Managing Partner

Simon Wilkens

Biträdande jurist

Sara Lindh

Advokat

Oscar Persson

Biträdande jurist

Mikaela Lenander

Biträdande jurist

Mikael Karlsson

Advokat / Partner

Marie Nilsson

Biträdande jurist

Madelene Rask

Biträdande jurist

Lowe Lossing

Biträdande jurist

Karolina Toll

Biträdande jurist

Julia Ekerot

Biträdande jurist

John Lundberg

Biträdande jurist

John Larsson

Biträdande jurist

Johannes Mortenlind

Biträdande jurist

Johanna Borg

Biträdande jurist

Johan Håkansson

Advokat/Partner

Jenny Leander

Sekreterare

Henric Stråth

Advokat/Partner

Hannah Wilör

Biträdande jurist

Gustaf Strand

Biträdande jurist

Emelie Andir

Marknads- och kommunikationsansvarig

Elisabeth André

Advokat/Partner

Ebba Walberg Snygg

Advokat / Partner

David Syll

Biträdande jurist

David Klose

Advokat/Partner

Catharina Piper

Advokat/Partner

Caroline Knutsson

Biträdande jurist

Anna Johansson

Biträdande jurist

Andrea Gicic

Biträdande jurist

Alexandra Johansson

Biträdande jurist

Alexander Blom Vigsø

Biträdande jurist

SENASTE NYTT

Om företaget

Moll Wendén

Att praktisera affärsjuridik handlar om att ta fram den för kunden affärsmässigt bästa lösningen. Den optimala lösningen är inte bara den affärsmässigt bästa, utan den måste dessutom arbetas fram med största möjliga kostnadseffektivitet.

På Moll Wendén skapar vi sådana optimala lösningar. Vi förstår våra kunder och deras behov, och anpassar uppdraget därefter. Genom att kombinera våra olika specialistkunskaper med vår långa erfarenhet kan vi identifiera väsentligheterna i varje uppdrag, fokusera på just dessa och hjälpa våra kunder att ligga steget före. Därför spiller vi inte tid och resurser som i slutändan inte tillför affärsnytta för kunden. Vi levererar med stort engagemang, hög tillgänglighet och korta deadlines.

Det är så här vi arbetar och återkommande får pris för; proaktivt med ett tydligt erbjudande. En modern advokatbyrå helt enkelt.

Vi kallar det Business Law Excellence.