>

Verksamhetsområden

Moll Wendén är specialister på affärsjuridik. Vi samlar en bredd av experter som delar engagemanget för kundens affär, bransch och för sitt eget område. Med tillgång till fler perspektiv och erfarenheter kan vi väga in väsentligheter från bransch, omvärld och utveckling.

Aktuellt

23 november 2023 · Artikel

Lag om granskning av utländska direktinvesteringar

Den 1 december börjar den nya lagen om granskning av utländska direktinvesteringar att gälla. Lagen är tillämplig på företagsförvärv och andra investeringar som genomförs den 1 december 2023 eller senare….

14 november 2023 · Event

30/11 – Är du upphandlingsklar? Om upphandling kopplat till välfärdsbrottslighet, om ändring av kontrakt samt de senaste nyheterna och praxis

Nu bjuder vi återigen in till ett kostnadsfritt frukostseminarium där våra upphandlingsspecialister presenterar centrala nyheter, praxis och bestämmelser som rör offentlig upphandling.  Dag och tid: torsdag 30/11 kl. 08:30 –…

13 november 2023 · Nyhet

Moll Wendén biträder Scandinavian ChemoTech AB vid emission av aktier om cirka 14,85 MSEK 

Moll Wendén biträder Scandinavian ChemoTech AB vid emission av aktier om cirka 14,85 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.  ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat…

Alla nyheter