>

Entreprenadrätt

Entreprenadprojekt avser många gånger omfattande och komplicerade arbeten som involverar flera olika parter. Projekten sträcker sig ofta över lång tid och kan dessutom förändras längs vägen vilket kan aktualisera flera olika komplexa frågeställningar.  På senare år har det blivit ännu tydligare vilken påverkan omvärldshändelser har på entreprenadrättens område. Detta medför behov av att snabbt kunna identifiera vilka utmaningar det innebär för projektet och vilka åtgärder som behöver vidtas för att hantera utmaningarna, både direkt och mer långsiktigt.

Fördjupad förståelse för byggbranschen

Varje enskilt projekt är unikt. Därför ställs särskilt höga krav på såväl praktisk erfarenhet som lyhördhet och förhandlingsskicklighet. 

Våra specialister inom entreprenadrätt har många års praktisk erfarenhet av byggbranschen, både i rollen som bolagsjurist och genom mångårigt och nära samarbete med några av Sveriges största entreprenörer. Detta gör att vi har arbetat med allt från mindre underhållsentreprenader till genomförande av komplexa infrastrukturprojekt, något som har gett en fördjupad förståelse för byggbranschen samt vilka utmaningar och behov aktörerna har.

Vi arbetar dagligen med BKK:s standardavtal (tex. AB 04, ABT 06, ABK 09 och ABM 07) och frågor gällande AMA-systemet (inklusive tekniska AMA och MER) men hanterar även andra svenska och internationella standardavtal som tillämpas inom branschen. 

Med ett strategiskt förhållningssätt till förhandling och kontraktsskrivning arbetar vi proaktivt för att undvika tvister i projektet. Om tvisten är ett faktum bistår vi i processen. Vi kombinerar kompetens från entreprenadrättsliga specialister och tvistelösningsspecialister för att ge den expertkunskap som krävs i en rättslig process.

Rådgivning för alla faser i en entreprenad

Moll Wendén hjälper er i alla faser av projektet oavsett om frågeställningen är omfattande och komplex, eller om den är mindre och behöver hanteras löpande i projektet. Vi kan hjälpa till genom hela processen från projektering till besiktning, eller gör punktinsatser utifrån era behov och önskemål. 

Vi företräder beställare, entreprenörer, konsulter, materialleverantörer till bygg- och anläggningsprojekt samt traditionella industriföretag. Vi agerar rådgivare åt såväl stora som små aktörer. Vi företräder även offentliga beställare, såsom myndigheter, kommuner och offentligt ägda bolag. Vi utgår från Malmö men företräder klienter i hela landet.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • Rådgivning – allt från löpande rådgivning till större utredningar
  • Projektstöd inför och under upphandlingsskedet, under hela entreprenadtiden samt garanti- och ansvarstiden
  • Avtalsskrivning, -strategi och -förhandlingar, omfattande upprättande av mallar och andra dokument 
  • Tvistelösning och hantering av krav 
  • Utbildningar och skräddarsydda workshops
  • Skiljemannauppdrag samt uppdrag som ledamot och ordförande i överbesiktningsnämnd

Vår entreprenadrättsgrupp är specialister på entreprenadrätt. Vi har mångårig erfarenhet av entreprenadrättsliga frågeställningar och skräddarsydda lösningar inom samtliga delar och faser av bygg- och anläggningsprojekt. Tillsammans har vi en oslagbar spetskompetens som ger rätt förutsättningar för att lyckas med ett projekt. 

Hos oss finns kunskapen och erfarenheten som krävs för att skräddarsy en lösning som på bästa sätt tillvaratar klientens rätt och behov – oavsett i vilket skede vi kopplas in.