>

EU- & konkurrensrätt

Som en del i vår övriga affärsjuridiska rådgivning ser vi till att våra klienter ges tillgång till spetskompetens inom EU- och konkurrensrätt.

För företag som agerar på en internationell marknad

Vår verksamhet inom EU- och konkurrensrätt är integrerad med byråns verksamhet i övrigt. Vi är vana att hantera alla typer av ärenden på konkurrensrättens område oavsett om sådana frågor dyker upp inom ramen för större projekt eller baseras på en specifik fråga från en klient. 

För företag som avser att expandera, exempelvis genom företagsförvärv eller strukturella samarbeten, hjälper vi till med att navigera landskapet som omfattar konkurrensrätt i transaktioner och samarbeten. Vi arbetar också löpande med olika typer av konkurrensrättsliga granskningar av exempelvis klienters avtal och agerande på marknaden samt med utbildning av deras befattningshavare för att värna om konkurrensrättslig efterlevnad.

Nedan följer ett antal exempel på EU- och konkurrensrättsliga frågor som vi kan bistå med.

  • Konkurrensrätt i transaktioner, inklusive förvärvskontroll (merger control) och granskning av direktinvesteringar (FDI screening och Säkerhetsskyddslagen)
  • Missbruk av dominerande ställning
  • Karteller och andra konkurrensbegränsande samarbeten
  • Arbete med regelefterlevnad (compliance), inklusive internutredningar, kontroll-program och utbildning
  • Fri rörlighet och annan allmän EU-rätt
  • Distribution, licensiering och andra kommersiella avtal
  • Statligt stöd
  • Offentlig upphandling
  • Klagomål och utredningar hos konkurrensmyndigheter
  • Domstolstvister och skiljeförfaranden, inklusive konkurrensrättsliga skadeståndstvister

Genom byråns omfattande kontaktnät i andra länder erbjuder vi möjligheten att vid behov koordinera internationella projekt och internationell rådgivning.