>

Marknadsrätt

Konsumenter idag är välinformerade och vana att själva söka upp och värdera kunskap från olika källor. För företag kan det därför vara utmanande att synas och höras på ett sätt som konsumenterna uppmärksammar. Samtidigt som det kan finnas en vilja att sticka ut och uppmärksammas sätter den marknadsföringsrättsliga regleringen de yttre ramarna för vilka åtgärder som är tillåtna. Utöver marknadsföringslagen finns även speciallagstiftning av vikt att ta hänsyn till för specifika områden. Några exempel på dessa är alkohol- och tobakslagen, spellagen, lagen om namn och bild i reklam och GDPR. Som företag gäller det att vara medveten om marknadsrättens möjligheter och begränsningar. Övertramp kan få omfattande konsekvenser rättsligt, ekonomiskt och medialt.

Övergripande och specifika marknadsrättsliga frågor

Vi stöttar företag i samtliga skeden av en marknadsföringsinsats. Vi hjälper till vid förhandsgranskning och riskutvärdering av planerade marknadsföringsåtgärder, samt vid avtalsskrivning med marknadsrättsliga aspekter. Vi biträder också företag vid förhandlingar och diskussioner med myndigheter samt i tvister med marknadsrättslig anknytning. 

Vår rådgivning kan omfatta mer övergripande frågeställningar som de överväganden som behöver göras vid en reklamkampanj eller produktlansering, vad som är viktigt att tänka på vid influencer marketing eller riskerna med en tänkt marknadsföringsstrategi. Det kan också handla om mer specifika frågor som information eller utseende på en produkt eller dess förpackning, eller om ett särskilt budskap eller uttryck är tillåtet. 

Bedömning och anpassning utifrån relevanta regelverk 

Vi hjälper allt från koncerner till startups att säkerställa att deras marknadsföring är förenlig med gällande regelverk samt eventuell branschstandard eller speciallagstiftning. Vi hjälper också internationella företag att anpassa sin marknadsföring för den svenska marknaden. Utöver detta utbildar vi kommunikations- och marknadsavdelningar i marknadsrättens grunder och när de marknadsrättsliga reglerna uppdateras. 

Vi hjälper till med till exempel:

  • Granskning av annonser, reklamkampanjer och andra marknadsföringsåtgärder
  • Marknadsföringsåtgärder i sociala medier och vid influencer marketing
  • Hantering av personuppgifter och andra dataskyddsfrågor inom marknadsföring och media
  • Framtagande av riktlinjer och policyer för marknadsföring
  • Förhandlingar och diskussioner med tillsynsmyndigheter, såsom Konsumentombudsmannen
  • Tvister avseende marknadsföringsrätt

Vi hjälper företag att vara kreativa på ett marknadsföringsrättsligt säkert sätt och att navigera rätt i de marknadsföringsrättsliga reglerna.