>

Företagsöverlåtelser (M&A)

Vi har lång erfarenhet av alla typer av företagstransaktioner och erbjuder juridisk rådgivning i alla delar av en transaktionsprocess. Vårt specialistteam arbetar dagligen med såväl vanligt förekommande som ovanliga och komplexa transaktioner. I vårt arbete identifierar och analyserar vi risker samt föreslår affärsmässiga lösningar. Vi anpassar alltid vår rådgivning till varje klient och vårt mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik affär.

Juridisk projektledning genom hela transaktionsprocessen

Våra transaktioner genomförs av anpassade och effektiva team som behåller fokus på det väsentliga genom hela processen. Vi kan ta ett helhetsansvar och projektleda hela affären, men även inta en mer begränsad roll och erbjuda bara viss specialistrådgivning, såsom nationell rådgivning i en stor internationell transaktion. Med hänsyn till transaktionens art och klientens verksamhet engagerar vi andra specialistgrupper inom byrån för att säkerställa relevant spetskompetens.

Vi företräder såväl köpare som säljare eller målbolag och såväl finansiella som industriella aktörer. Vår rådgivning omfattar både privata och publika transaktioner.

Vi hjälper till exempel till med följande.

  • Förvärv och avyttringar
  • Aktieaffärer och rörelseöverlåtelser
  • Aktieägaravtal
  • Due diligence
  • Joint ventures
  • Organisations- och strukturfrågor
  • Transaktionsavtal och avtalsförhandlingar

Vi finns med och bistår under hela transaktionsprocessen, från start till mål. Vi erbjuder kunniga medarbetare och det är viktigt för oss att klienterna ska känna att de har kontaktpersoner som de har förtroende för och som är engagerade i deras verksamhet samt att varje projekt genomförs på ett effektivt sätt utan onödiga kostnader för klienten.