>

IT/Tech

IT-, telekom- och teknologibranschen har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar och utvecklas i en rasande takt. Denna ständigt föränderliga högteknologiska värld styr hur företag bedriver sin verksamhet, marknadsför sina varor och tjänster, utformar sin administration och utför ekonomiska transaktioner.  I takt med att graden av digitalisering ökar i en verksamhet ökar också betydelsen av IT-strategin och dess funktion att stötta affärsmålen i stort. Det är därför viktigt för företag att ha en strategi för att skydda företagets investeringar gällande teknik och know-how.

IT-strategi för juridiska och affärsmässiga frågor

Vi hjälper klienter att förutse och hitta strategier för att hantera de juridiska och affärsmässiga frågor som uppkommer i affärer relaterade till IT och telekom. Med tanke på den kommersiella betydelse som IT har idag är det viktigt för företag att försöka förutse vilka behov som kan finnas olika situationer. Samtidigt behöver man också ta höjd för att förutsättningarna kan ändras. Det är därför av stor betydelse att exempelvis diskutera frågor om ansvar, support och eventuell ersättning i samband med att man ser över och förhandlar avtal. Detta gäller särskilt vid händelser som kan påverka drift och säkerhet. 

Rådgivning genom hela processen

Inom IT-området kan vi stötta företag att se över sina behov, värdera olika alternativ, att förhandla fram och skriva avtal samt att följa upp befintliga avtal. Vi hjälper även till med andra rättsliga områden som är relevanta i relation till IT och telekom, till exempel skydd av personuppgifter och integritetsfrågor samt immateriella rättigheter.

Exempel på vad vi hjälper till med inom IT/Tech:

 • Licensavtal
 • Utvecklingsavtal
 • IT-outsourcing
 • Avtal om forskning och utveckling
 • IT-systemupphandling
 • Konsultavtal
 • Avtal om nyttjande (licensiering) överföring och förvärv av teknologi
 • Distributions- och samarbetsavtal
 • Utformning av e-handelslösningar, till exempel villkor för elektronisk handel, användning av webbplats och cookies
 • E-handelsfrågor
 • Dataskyddsförordning (GDPR) och andra dataskydds- och integritetsfrågor 
 • Tvistlösning

Våra jurister har en bred och omfattande erfarenhet av de juridiska och affärsmässiga frågor som kan uppkomma inom IT och telekom.