>

Relaterade verksamhetsområden

IT/Tech

22 december 2022 · Artikel

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska skyddsåtgärder, t.ex. avancerad kryptering. Det är Europeiska kommissionen som tar fram eller godkänner standardavtalsklausuler och de finns tillgängliga på Kommissionens hemsida.

De uppdaterades senast den 4 juni 2021, och företag som fortfarande använder gamla standardavtalsklausuler (äldre än den 4 juni 2021), behöver uppdatera till en ny version senast den 27 december 2022.