David Klose

Advokat/Partner

Specialkompetens

Tvistelösning
Immaterialrätter, Marknadsföring & IT
Investeringar/IPOs och Compliance

Jag har 20 års erfarenhet av juridisk rådgivning till svenska och internationella företag, främst gällande kontrakt, immaterialrätt, marknadsrätt och IT-upphandlingar. I min erfarenhet ingår även ett decennium av rådgivning till nystartade företag och entreprenörer som bygger framtidens företag. Jag arbetar med kunder inom flera olika branscher, inklusive livsmedel och hälsa, läkemedel och IT. Dessutom har jag omfattande erfarenhet av rådgivning i kommersiella tvister i skiljeförfaranden och rättstvister inom varumärkesrätt, marknadsrätt och kontrakt vid IT-upphandlingar.

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet, 1999
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, 2006

Karriär

Referenser
Jag har varit rådgivare åt Region Skåne i ärenden rörande IT-utkontraktering samt Mars Sverige rörande tvister om varumärkes- och marknadsrätt. Jag ger löpande rådgivning till nystartade företag i investeringsfrågor med aktuella exempel som Orbital Systems, Acconeer och Enjay.

Yrkeserfarenhet
IT och mobiltjänster
Konsumentprodukter
Livsmedel och djurmat
Läkemedel
Hälsa

Karriär
2011 –             Delägare, Moll Wendén Advokatbyrå
2003 – 2010  Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå
2001 – 2003  Biträdande jurist, Lagerlöf & Leman och Linklaters Advokatbyrå
1999 – 2001  Notarie, Malmö tingsrätt

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund
International Trademark Association (INTA)

Språk

Svenska, engelska & spanska

Relaterat innehåll

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB