>

Relaterade verksamhetsområden

IT/Tech

4 januari 2021 · Artikel

Datainspektionen byter namn – säkerställ att rätt tillsynsmyndighet omnämns i er GDPR-information

Per den 1 januari 2020 har Datainspektionen bytt namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). På engelska heter myndigheten numera Swedish Authority for Privacy Protection. 

Till följd av namnbytet är det hög tid att se över framtagna personuppgifts-/ integritetspolicyer och annan personuppgiftsrelaterad-dokumentation där den svenska tillsynsmyndigheten anges vara Datainspektionen. Det främsta skälet är att den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) uttryckligen ålägger personuppgiftsansvariga att tillhandahålla information om att en person kan vända sig till en tillsynsmyndighet för att begära rättslig prövning (se exempelvis art. 12.4 GDPR).