>

Relaterade personer

Simon Wilkens

Thomas Ogard

Relaterade verksamhetsområden

IT/Tech

14 december 2023 · Nyhet

Pinteg och Moll Wendén tillkännager samarbete för att höja standarden på dataskyddsarbetet i Sverige

Sedan GDPR trädde i kraft 2018 har efterfrågan av juridiska tekniska lösningar ökat för att effektivisera hanteringen av personuppgifter. Pinteg och Moll Wendén Advokatbyrå har inlett ett samarbete med ambitionen att höja standarden på dataskyddsarbetet i Sverige.

Pinteg och Moll Wendén Advokatbyrå har inlett ett samarbete i syfte att underlätta för organisationer i deras hantering av personuppgifter. Båda parter har genom sitt arbete med frågorna insett att många organisationer uppfattar dataskydd som komplext, och därför undviker att engagera sig i frågorna. En lösning på detta är en kombination av ett lättanvänt verktyg med rådgivningstjänster, speciellt riktat till organisationer som utmanas av att hantera GDPR-frågorna själva. Moll Wendéns juridiska expertis, kombinerat med Pintegs mjukvaruskicklighet, bildar en stark grund för ett heltäckande erbjudande.

Partnerskapet innebär att Pinteg och Moll Wendén kombinerar sin omfattande expertis och sina resurser för att erbjuda innovativa och heltäckande dataskyddslösningar. Detta för att möta det ökade behovet från företag, organisationer och individer att hantera personuppgifter på ett respektfullt och korrekt sätt.

Samarbetet syftar till att skapa följande effekter:

  • Innovativa och tekniska lösningar: skapa plattformar, förenklande innehåll och rådgivning inom dataskydd genom att kombinera sina kompetenser. 
  • Ökad kvalitet och effektivitet: genom att kombinera Moll Wendéns juridiska expertis och Pintegs mjukvaruskicklighet kunna erbjuda kunderna högre kvalitet och effektivitet i dataskyddslösningar. 
  • Anpassade lösningspaket: inkludera skräddarsydda dataskyddslösningar som uppfyller specifika behov hos olika branscher och kunder. 
  • Kunskapsdelning och ökad medvetenhet: att utbilda och dela med sig av expertis inom dataskydd och arbetsprocesser med kunder och marknaden. 
  • Kontinuerlig innovation: att fokusera på att utveckla nya dataskyddslösningar för att möta framtidens utmaningar.

– Pinteg och Moll Wendén delar samma vision om att säkerställa dataskydd och integritet på högsta nivå på ett enklare sätt. Det här samarbetet är ett uttryck för vårt gemensamma engagemang för att hjälpa organisationer att möta de ökade kraven som kommer från myndigheter och individer, säger Patrik Persson på Pinteg.

– Många organisationer gjorde ett stort arbete inför att GDPR trädde i kraft 2018 – något som skapade en grund och goda förutsättningar för att arbeta vidare med frågorna, säger Simon Wilkens, jurist på Moll Wendén Advokatbyrå. Jag upplever att fler organisationer har insett att de behöver arbeta med datahantering och processerna löpande. Precis som mycket annat i en verksamhet är även personuppgiftshanteringen föränderlig över tid. Någonting som därför kan vara utmanande – särskilt med tanke på att mer och mer digitaliseras – är att få en överblick över hela organisationens datahantering. Där kan Fairity vara ett stöd i arbetet med att ta fram en struktur och tydlig process, i syfte att säkerställa sin personuppgiftshantering.

Samarbetet mellan Pinteg och Moll Wendén är avsett att erbjuda kunderna en enklare och högre nivå av hjälp i sitt löpande dataskyddsarbete. Detta är särskilt viktigt när branschens efterlevnadskontroll ökar för alla organisationer som hanterar persondata: från ideella idrottsföreningar och bostadsrättföreningar till stora företag och offentliga verksamheter.

Om Pinteg AB

Pinteg är ett svenskt Legal-Tech bolag som grundades i Ideon Science Park i Lund, januari 2020. Företaget utvecklar nya, tekniska lösningar för individer och organisationer med målet att skapa en trygg, transparent och hållbar hantering av persondata. Pinteg tror på ett förtroendefullt och hållbart samhälle där alla individer kan ta del av digitaliseringen, utan att det är på bekostnad av sin personliga integritet.

Kontaktpersoner

Simon Wilkens, biträdande jurist på Moll Wendén
+46 76 698 23 67 
simon.wilkens@mollwenden.se

Patrik Persson, vd och grundare Pinteg
+46 70 669 98 52
patrik.persson@pinteg.se