>

Relaterade personer

Ebba Walberg Snygg

Relaterade verksamhetsområden

Anställning och bemanning IT/Tech

21 april 2020 · Artikel

Dilemmat: Inspelad utan samtycke?

Artikeln ovan är från HR People, en tidning som ges ut av Sveriges HR-förening. I varje nummer av HR People delar Ebba Walberg Snygg med sig av aktuella frågeställningar och kommenterar dessa. 

Artikeln ovan är från HR People Nr. 2/2020. Läs hela numret här.