>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

9 december 2022 · Nyhet

MMAB Group AB förvärvas av ICAPE Holding S.A.

MMAB Group AB har förvärvats av teknikkoncernen ICAPE Holding S.A.. Moll Wendén var säljarnas juridiska rådgivare i transaktionen. 

MMAB Group AB är Sveriges äldsta och största mönsterkortstillverkare. Företaget är baserat i Malmö i Sverige, med försäljning särskilt fokuserat på Skandinavien. Med förvärvet ökar ICAPE-koncernen sitt fotavtryck i Norra Europa som en mönsterkortsdistributör.

För ytterligare information om affären, se ICAPEs hemsida här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Mikael Karlsson, Mikaela Lenander och Alexandra Johansson.