>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

9 december 2022 · Nyhet

Moll Wendén har biträtt Seably AB vid förvärv av WellAtIt ApS.

Moll Wendén har agerat legal rådgivare till Seably AB i samband med förvärv av det danska bolaget WellAtIt ApS (även känt som WellAtSea).

Seably AB, som är den globalt ledande onlineutbildningsplattform inom sjöfartsindustrin, har förvärvat det prisbelönta bolaget WellAtIt ApS. Förvärvet är en del av Seably AB:s strategiska plan för tillväxt och utökning av sitt SaaS-produktsortiment som även förstärker bolagets ställning inom sjöfartssektorn samt engagemanget för förbättrade villkor till sjöss. 

WellAtIt ApS, med huvudkontor i Danmark och operativ bas i Manila, sysselsätter 27 personer och har globala samarbeten med rederier med över 450 fartyg som hjälper mer än 17 000 sjömän. Bolagen behåller sina varumärken och oberoende verksamheter samtidigt som de drar nytta av varandras innovation och effektivitet. WellAtIt ApS:s kontor i Manila kommer att integreras i Seablynätverket och således kommer båda bolagen kunna erbjuda 24-timmars support. 

För mer information, se Seably AB:s pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson och Henric Stråth (ansvariga delägare) samt biträdande juristerna Alexandra Johansson och Hannah Horndahl-Vilör.