>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A) Bolagsrätt

4 april 2024 · Nyhet

MLnX Holding AB förvärvas av KAMIC Group AB

MLnX Holding, inklusive dess helägda dotterbolag Tramo-ETV och Unitrafo Electric, med en total omsättning om cirka 190 miljoner kronor, har förvärvats av KAMIC Group. Moll Wendén var säljarnas juridiska rådgivare i transaktionen.

Tramo-ETV har en 50 år lång erfarenhet som tillverkare och leverantör av kundanpassade transformatorer, induktorer och filter med tillverkning i bolagets egen anläggning i Eslöv. Bolaget riktar sig geografiskt mot Norden och norra Europa.

Unitrafo Electric grundades år 1989 och har sedan dess byggt upp en kompetens för förbättrad elmiljö och säker elkraft. Verksamheten bygger på nära samarbeten med flertalet tillverkare i Europa, vilket möjliggör för bolaget att erbjuda ett brett sortiment av allt från mindre isolertransformatorer till större krafttransformatorer och reaktorer för tillverkningsindustrin och till kraft- och nätbolag. 

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson och Josefine Ljungberg Palm.