>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

28 juli 2023 · Nyhet

Moll Wendén har biträtt Nederman vid förvärv av Aagaard A/S

Moll Wendén har varit legal rådgivare åt miljöteknikföretaget Nederman Holding AB vid ett nyligen genomfört förvärv av Aagaard A/S. Genom förvärvet stärker Nederman sin division Extraction & Filtration Technology och segmentet för träbearbetning i främst sin europeiska verksamhet.

Aagaard grundades 1965 och är verksamt inom utveckling, produktion, marknadsföring och installering av nyckelfärdiga system för träbearbetnings- och möbeltillverkningsindustrin globalt, med huvudfokus på den europeiska marknaden. Bolaget, med huvudkontor beläget i Danmark, har en stark marknadsposition och hade 2022 en omsättning om cirka DKK 53 miljoner – en omsättning som väntas stiga under 2023. Företaget kommer fortsätta under varumärket Aagaard.

För ytterligare information om affären, se Nedermans pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson och Josefine Ljungberg Palm.