>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

23 november 2021 · Nyhet

Lindab förvärvar Profilplåt i Sverige AB

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av Profilplåt i Sverige AB. Med förvärvet förstärker Lindab sin marknadsposition i norra Sverige.

Profilplåt i Sverige AB, som säljer plåttak och väggplåt, kompletterar Lindabs nuvarande produktion med högkvalitativa produkter inom samma område. Förvärvet medför dessutom kompetenstillgång och utökade kundkontakter i norra Sverige. Genom bolagets placering i Sundsvall ges Lindab även förbättrade transportmöjligheter till norra Sverige.

Profilplåt i Sverige AB är baserat i Sundsvall och sysselsätter 13 medarbetare. Bolaget grundades 1968 och omsätter cirka 70 MSEK årligen. Verksamheten kommer ingå i Lindabs affärsområde Profile Systems. 

För mer information, se Lindabs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson (projektledare), Ebba Walberg Snygg och Christer Nylander.