>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

10 december 2021 · Nyhet

Moll Wendén legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av Alig Ventilation AB

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av Alig Ventilation AB. Tillträde förväntas ske under januari månad.

Alig Ventilation AB erbjuder rådgivning, kalkyler, ritningar och ventilationsprodukter till hustillverkare, byggentreprenörer och privatpersoner. Med förvärvet får Lindab tillgång till ökad kompetens kring ventilation i småhus och andra mindre fastigheter. Dessutom ger förvärvet inarbetade relationer med Sveriges småhustillverkare och en direkt försäljningskanal till konsument.

Lindab har tecknat avtal om att förvärva Alig Ventilation AB och tillträde förväntas ske i januari. Bolaget grundades i början av 70-talet och drivs idag av grundarens söner. Verksamheten, som omsätter cirka 65 MSEK årligen, utgår från Mariestad där bolaget har 15 anställda. 

För mer information, se Lindabs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson (projektledare), Ebba Walberg Snygg och Christer Nylander.