>

Relaterade personer

Mikael Karlsson

Henric Stråth

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

3 augusti 2018 · Nyhet

Nordic Waterproofing Group AB förvärvar en betydande del av Veg Tech AB

Moll Wendén har företrätt Nordic Waterproofing Group AB (”Nordic Waterproofing”) vid förvärv av 83 procent av aktierna i Veg Tech AB (”Veg Tech”). Veg Tech är ett bolag vars verksamhet omfattar framodlande, utveckling och tillhandahållande av multifunktionella vegetationssystem för exempelvis gröna tak, fasadgrönska, grönskande innergårdar och vattenrening.

Veg Techs vegetationsteknologi bidrar till naturlig vattenrening av regnvatten, förbättra vattenkvaliteten och gynnar och förbättra den biologiska mångfalden. Bolaget är en ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor och förser kunder med sina produkter i hela Skandinavien.

”Vi är mycket nöjda med att fått möjlighet att genomföra förvärvet. Veg Techs starka position inom vegetationsteknik och gröna tak är ett perfekt komplement till vår befintliga produktportfölj av högkvalitativa vattentätningslösningar” säger Martin Ellis, VD och CEO på Nordic Waterproofing. ”Genom förvärvet av Veg Tech tydliggör och förstärker Nordic Waterproofing sitt engagemang för hållbara och miljöeffektiva lösningar för byggbranschen”.

Veg Tech, som har sitt säte i Vislanda, grundades 1987 och har sedan dess levererat tak- och vägglösningar med växtlighet för att skapa gröna, levande och hållbara stadsmiljöer på tak, takterrasser och innergårdar. Bolaget finns representerat med säljkontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Köpenhamn och Oslo och har fyra stycken produktionsplatser av växer, nämligen två i Vislanda, en i Ljungby och en i Lagan.

Moll Wendéns team bestod huvudsakligen av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Henric Stråth, Lina Andréasson och Emil Andersson.