>

Relaterade personer

Mikael Karlsson

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

10 augusti 2022 · Nyhet

Moll Wendén rådgivare till Nederman vid förvärv av RoboVent

Moll Wendén har varit rådgivare till miljöteknikföretaget Nederman vid förvärv av amerikanska RoboVent för en köpeskilling om cirka 430 miljoner kronor.

RoboVent är en ledande aktör inom luftreningsteknik och lösningar för kontroll och filtrering av industriell rök, damm och oljedimma. Bolaget har över 100 anställda i Nordamerika.

RoboVent omsatte cirka 32 miljoner dollar 2021 och spår en högre omsättning för helåret 2022. I och med förvärvet stärker Nederman avsevärt sin ställning i Nordamerika genom att bli den främsta aktören i USA inom industriell luftfiltrering i svetssegmentet.

För mer information, se Nedermans pressmeddelande här. 

Mikael Karlsson har varit ansvarig för Moll Wendéns rådgivning.