>

14 juni 2024 · Nyhet

Investment Aktiebolaget Spiltan inträder som delägare i Scandinavian Crusher Partner AB

Investment Aktiebolaget Spiltan har förvärvat 47 % av Scandinavian Crusher Partner AB, medgrundaren Michael Wallén behåller 53 % av aktierna och övertar rollen som verkställande direktör.  Under det gångna bokslutsåret omsatte Scandinavian Crusher Partner cirka 70 miljoner kronor och hade ett rörelseresultat (EBIT) på 11 miljoner kronor. Moll Wendén var Grustenius Aktiebolags, säljarens, juridiska rådgivare i transaktionen.

Scandinavian Crusher Partner, etablerat 2010, är en leverantör av maskiner, slit- och reservdelar samt service inom stenkrossningsbranschen, vilket är en central del för gruvdrift, byggandet av vägar, järnvägar och bostäder. 

Investment Aktiebolaget Spiltan är ett investmentbolag som köper och äger minoritetsandelar i svenska tillväxtföretag, både noterade och onoterade, utan en fastställd exitstrategi. Företaget har en diversifierad portfölj värd 8,5 miljarder kronor, inkluderande sektorer som tech, finans, fastigheter och industri.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson och Josefine Ljungberg Palm.