>

Josefine Ljungberg Palm

Biträdande jurist

Josefine Ljungberg Palm, biträdande jurist

Erfarenhet

  • Biträdande jurist Moll Wendén Advokatbyrå, 2023 -

Utbildning

  • Juristexamen Lunds universitet, 2022
  • Företagsekonomi (30 hp), Lunds universitet, 2016

Engagemang

  • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) 2013

Språk

  • Engelska
  • Svenska