>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

15 maj 2023 · Nyhet

Moll Wendén har biträtt IMCD Sweden AB vid förvärv av ACM (Applied Chemicals and Minerals) AB

Moll Wendén har varit legal rådgivare till IMCD Sweden AB (”IMCD”) i samband med förvärv av ACM (Applied Chemicals and Minerals) AB (”ACM”). Genom förvärvet stärker IMCD sin verksamhet inom mineraler och kemikalier för beläggnings- och pappersindustrin.  

IMCD N.V., en ledande distributör av specialkemikalier och livsmedelsadditiver, har genom IMCD Sweden AB förvärvat samtliga aktier i ACM. ACM grundades 2007 och är framför allt verksamt inom beläggnings-, lim-, pappers-, plast-, gummi- och byggindustrin. Bolaget är baserat i Sverige och genom att serva en mängd olika industriföretag inom Norden hade ACM en omsättning om cirka 13 miljoner euro. 

För mer information, se IMCD:s pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson, Anna Johansson och Josefine Ljungberg Palm.