>

Relaterade personer

Mikael Karlsson

Henric Stråth

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

18 oktober 2018 · Nyhet

Nederman har förvärvat Luwa Air Engineering AG

Moll Wendén har varit huvudrådgivare åt Nederman vid förvärv av Luwa Air Engineering AG, en global marknadsledare inom luftfiltrering för fiber och textilier med ungefär 350 anställda.

Luwa grundades 1935 och är en global marknadsledare inom luftfiltrering för fiber- och textilier med ledande kvalitet och med ett globalt varumärke inom fiberindustrin. Luwa koncernens verksamhet inkluderar design och ingenjörsvetenskap av enskilda produkter och kompletta system såväl som tillverkning, montering, installation och eftermarknadsförsäljning. Produktions- och distributionsanläggningar är belägna i Indien och Kina och koncernen har en stor global installerad bas som är grunden till Luwa´s djupa tekniska kunskap såväl som goda förståelse för lokala kunders krav.

Förvärvspriset uppgår till 28,5 m CHF under en så kallad ”locked box” mekanism, baserat på koncernens egna kapital per 31 december 2017.

”Luwa är ett utmärkt komplement till Nedermankoncernen. Kombinationen av Luwa´s starka marknadsnärvaro, framförallt i Asien, och deras påvisade världsledande tekniska förmågor och starka varumärke samt installerade bas inom den strategiskt viktiga fiber- och textilmarknaden, tillsammans med Nedermans globala organisation och närvaro, kommer Nedermankoncernen bli en mer komplett partner för våra kunder”, säger VD och koncernchef Sven Kristensson.

För mer information se Nedermans pressrelease.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Henric Stråth och Eric Lindgren. Moll Wendén har assisterats av lokala ombud i Tyskland, Schweiz, Turkiet, Indien, Kina, Singapore och USA.