>

19 mars 2021 · Nyhet

Nordic Waterproofing förvärvar Urban Green AB – en ledande leverantör av gröna miljöer för taklandskap

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Nordic Waterproofing vid förvärvet av Urban Green AB som är en ledande leverantör av gröna miljöer för taklandskap. 

Urban Green, som har sitt huvudkontor i Stockholm och produktionsanläggningar i Vislanda, tillhandahåller framför allt stora komplexa takentreprenader där syftet är att både skapa en lösning av dagvattenproblematiken och skapa ett socialt rum för möten och samvaro.

Bolaget har 27 anställda och en årlig omsättning om cirka 50 miljoner kronor. Urban Green kompletterar Nordic Waterproofings befintliga verksamhet inom Veg Tech.

Med båda dessa verksamheter stärks det erbjudande av tjänster och produkter som Nordic Waterproofing kan erbjuda sina kunder inom gröna lösningar för stadsmiljöer.

För mer information, se Nordic Waterproofings pressmeddelande här. 

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson (projektledare), Henric Stråth, Stephanie Stensson och Christer Nylander.