>

Relaterade personer

Mikael Karlsson

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

30 juni 2017 · Nyhet

Bring Frigo AB och Posten Norge AS säljer Bring SCM till IKEA Food Supply AG – Moll Wendén rådgivare till säljarna

Bring Frigo AB har sålt samtliga aktier i logistikföretaget Bring SCM till IKEA Food Supply AG. Bring SCM AB, med bas i Helsingborg, är en del av Bring-koncernen som ägs av Posten Norge AS. Bring SCM och IKEA har sedan ett tjugotal år varit samarbetspartners.

Bring SCM har ett hundratal anställda med stor kompetens inom bland annat logistik och distribution. Utöver kompetens tillhandahåller Bring SCM specialutvecklade IT-system samt ett globalt nätverk av underleverantörer för transporter och lagring.

Bring SCM erbjuder kompletta lösningar för utveckling och drift av en effektiv försörjningskedja, inom exempelvis produktionsplanering, inköp, orderhantering, lagerhållning, leveranser, kundservice samt rådgivning och finansiella tjänster. Moll Wendén har biträtt säljarna, Bring Frigo AB och Posten Norge AS, i transaktionen.