>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

29 maj 2018 · Nyhet

Geia Food A/S förvärvar Tilab International AB

Moll Wendén har företrätt Geia Food A/S vid förvärv av samtliga aktier i Tilab International AB. Tilab International AB är ett bolag vars verksamhet omfattar såväl import och återförsäljning av mejeriprodukter till de svenska detaljhandelskedjorna som livsmedelsservice och viss industriproduktion.

Tilab International AB har sitt säte i Karlstad och sysselsätter totalt elva anställda, varav fem är lagerpersonal. Företaget säljer framförallt private label-produkter och är också distributör av diverse ”packer-brands”. Under de senaste fem åren har bolaget haft en imponerande tillväxtresa och prognosen för bolagets omsättning 2018 är cirka 250 miljoner kronor. Affären är av stor strategisk betydelse för Geia Food eftersom det cementerar Geia Foods position på den svenska marknaden och utökar omsättningen på den svenska marknaden till cirka 400 miljoner kronor för 2018. Förvärvet utgör därför en bra grund för framtida expansioner inom Skandinavien, där Sverige spelar en nyckelroll.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Henric Stråth, Christer Nylander.