>

Relaterade personer

Mikael Karlsson

Henric Stråth

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

10 april 2018 · Nyhet

Moll Wendén har biträtt Nederman vid förvärv av Auburn FilterSense

Moll Wendén har assisterat Nederman i sitt förvärv av Auburn FilterSense LLC. Anskaffningspriset på kontant- och skuldfri basis uppgår till cirka 5,75 miljoner USD med en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare 2,5 miljoner USD baserat på lönsamhet för 2018 och 2019.

Auburn FilterSense LLC har flera decennier av erfarenhet och applikationskunskap från mer än 75 000 sålda enheter och installationer, vilket ger teknik och kompetens för att hjälpa kunder världen över minska utsläppen och förbättra verksamheten. Auburn FilterSense LLC, med cirka 30 anställda, omsatte 2017 6,2 miljoner USD och kommer att ingå i Nedermans Insight organisation.

För mer information, se Nedermans pressmeddelande.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare) och Henric Stråth.