>

12 april 2024 · Nyhet

Moll Wendén har biträtt ägarfamiljen bakom Saturnus AB vid förvärv av Eurosweet AB

Moll Wendén har agerat legal rådgivare till ägarfamiljen bakom dryckesföretaget Saturnus i samband med förvärv av godisföretaget Eurosweet.

Dryckesföretaget Saturnus har drivits av familjen Liepe i Malmö sedan 1920-talet. Edward Liepe, VD på Saturnus och numera även Eurosweet, har sedan han började i bolaget år 1990 tiodubblat omsättningen samt utvecklat bolaget till att bli Sveriges största tillverkare av glögg och kryddat brännvin. 

Eurosweet bildades 1993 och har sedan dess varit verksamt inom profilgodis och levererat högkvalitativt och innovativt reklamgodis till kunder i hela Norden. Bolagets produkter kommer fortsätta att säljas under varumärket Eurosweet och verksamheten kommer fortsätta att bedrivas i Malmö. 

För ytterligare information om affären, se Saturnus pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har bestått av Stefan Wendén (ansvarig delägare), Mikael Karlsson, Alexandra Johansson, Andrea Gicic och Josefine Ljungberg Palm.