>

Relaterade personer

Stefan Wendén

Mikael Karlsson

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

5 september 2016 · Nyhet

Moll Wendén har biträtt vid Texo Applications försäljning till IKEA

Texo Application AB har den 31 augusti 2016 överlåtits till IKEA. Säljare är Texo Holding AB.

Texo Application är verksamt inom logistikbranschen och utvecklar sedan 2001 olika slags automatiserade lagerlösningar, bl.a. avancerade lyft- och godshanteringsanordningar. Företaget har sitt säte i Älmhult och sysselsätter 24 personer.

Texo Application, som sedan tidigare har ett nära samarbete med IKEA, blir nu en del av Inter IKEA och kommer att utgöra en viktig del i IKEAs arbete med effektivisering av lagerhantering och ytterligare förbättring av kundupplevelsen i IKEA-varuhusen runtom i världen. I samband med förvärvet har ett samarbetsavtal tecknats med Texo Applications tidigare systerbolag Texo AB.

Moll Wendén har genom Stefan Wendén och Mikael Karlsson biträtt Texo Holding vid försäljningen.