>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

1 februari 2022 · Nyhet

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av Nord Trade AB

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av Nord Trade AB. Genom förvärvet etablerar sig Lindab i Skellefteå.

Nord Trade AB är en återförsäljare av Lindabs byggprodukter och kommer framöver att bredda sortimentet till att även erbjuda Lindabs ventilationsprodukter. Lindab har idag ingen egen närvaro i Skellefteå och får genom förvärvet en väletablerad butik och distributionspunkt på en geografiskt viktig ort.

För mer information, se Lindabs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod bland annat av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson (projektledare) och Ebba Walberg Snygg.