>

Relaterade personer

Mikael Karlsson

Christer Nylander

Relaterade verksamhetsområden

Fastighetsrätt

17 september 2021 · Nyhet

S:t Eriks AB har sålt industrifastigheter i Västra Götaland

Moll Wendén har varit juridiska rådgivare åt S:t Eriks AB vid försäljningen av två industrifastigheter i Västra Götaland med en gemensam areal om ca 31 500 kvadratmeter. Fastigheterna har sålts via en bolagsaffär genom försäljning av samtliga aktier i ett helägt dotterbolag. Köparen tillträdde aktierna den 10 september 2021. Köpeskillingen är inte officiell.

Från Moll Wendén har Mikael Karlsson och Christer Nylander varit S:t Eriks AB:s rådgivare i transaktionen.