>

Relaterade personer

Mikael Karlsson

Henric Stråth

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

19 september 2019 · Nyhet

Speximo AB förvärvas av IFF Lucas Meyer Cosmetics

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare till ägarna av Speximo AB i samband med det amerikanska bolaget IFF Lucas Meyer Cosmetics (IFF-LMC) förvärv av Speximo AB. IFF Lucas Meyer Cosmetics är en ledande aktör inom kosmetikaindustrin.

Speximo AB är ett lundensiskt bolag som fokuserar på att utveckla nästa generationens stabiliserings- och inkapslingsprodukter. Speximo utvecklar och formulerar hållbara produkter inom kosmetikaindustrin. Teknologin har utvecklats från quinoa och är därför både naturlig och hållbar. Den patenterade teknologin utvecklades från forskning som bedrevs vid Lunds universitet. 

Speximos verksamhet bedrivs fortsättningsvis i Lund, men kommer att integreras i det amerikanska bolagets verksamhet.

För mer information se Speximos pressrelease.

Moll Wendéns team bestod av advokaterna Mikael Karlsson (ansvarig delägare) och Henric Stråth samt biträdande jurist Noah Köllerstedt.