>

27 oktober 2022 · Nyhet

Moll Wendén biträder Frigoscandia AB och dess ägare Mutares SE & Co. KGaA vid förvärv av Götene Kyltransporter AB. 

Moll Wendén agerar legal rådgivare till Frigoscandia AB i samband med ingåendet av aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av Götene Kyltransporter AB. Tillträdet förväntas ske under fjärde kvartalet 2022 och är villkorat av godkännande från Konkurrensverket.

Frigoscandia AB är Nordens ledande aktör inom tempererad livsmedelslogistik och har som strategi att vara en helhetsleverantör av logistiktjänster till livsmedelsbranschen. Götene Kyltransporter AB har under många år varit en viktig samarbetspartner till Frigoscandia AB. Genom förvärvet kommer det gemensamma kunderbjudandet inom lager- och transporttjänster att ytterligare utvecklas.

Götene Kyltransporter AB, med huvudkontor i Götene, bedriver transport och lagring av både tempererade och koloniala livsmedel. Bolaget har en omsättning på 350 MSEK, cirka 300 anställda och förfogar över 90-talet lastbilar med efterfordon. Deras tre tempererade lager om totalt 45 000 pallplatser är belägna i Götene och Lidköping.

För mer information, se Frigoscandias pressmeddelande här och Mutares pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson (projektledare), John Lundberg, Christer Nylander, Andrea Gicic, Simon Wilkens och Hannah Horndahl-Vilör.