>

28 maj 2021 · Nyhet

Moll Wendén har biträtt OptiFreeze AB (publ) i den publika fusionen med ArcAroma AB (publ)

Moll Wendén har varit legal rådgivare till OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) i den publika fusionen med ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”). 

OptiFreeze är listat på Nasdaq First North Growth Market och ArcAroma var fram till och med den 18 maj 2021 listat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Fusionen verkställdes genom att ArcAroma absorberades av OptiFreeze i samband med att Bolagsverket registrerade fusionen den 21 maj 2021. Samgåendet förutsatte bland annat att aktieägarna i OptiFreeze och ArcAroma godkände fusionen.

Genom fusionen skapas ett kraftfullare och mer kostnadseffektivt bolag med förutsättningar för att utveckla den globala marknaden för bolagens teknologi inom affärsområdena FoodTech och PlantTech.

Efter fusionen har nya OptiFreeze ändrat namn till OptiCept Technologies AB. För mer information om fusionen kan du läsa detta pressmeddelande.

Moll Wendéns team bestod av advokaterna Henric Stråth (ansvarig delägare) och Mikael Karlsson samt biträdande juristerna Alexandra Johansson, Andrea Gicic och Alexander Blom Vigsø.