>

Relaterade verksamhetsområden

Anställning och bemanning Kommersiella avtal

22 december 2015 · Nyhet

Norwegian blir delägare i OSM Aviation

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare i samband med att Norwegian tecknat avtal om att förvärva 50 procent av aktierna i OSM Aviation.

Affären är villkorad av godkännande från Europeiska kommissionen. OSM Aviation sysselsätter idag över 1 000 besättningsmedlemmar för Norwegian i Sverige, Finland, Storbritannien, Spanien och USA.

OSM Aviation erbjuder rekrytering, utbildning, bemanning och ombordtjänster till flygbolag. Moll Wendéns team har bestått av bl a Ebba Walberg Snygg, Mikael Karlsson, Henric Stråth.

För mer information: Pressmeddelande