>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

15 mars 2022 · Nyhet

debricked AB förvärvas av Micro Focus

debricked AB har förvärvats av multinationella Micro Focus, ett av världens största mjukvarubolag. Moll Wendén var säljarnas juridiska rådgivare i transaktionen.

debricked AB utvecklar verktyg för att skydda mjukvara och framför allt program med öppen källkod. Genom transaktionen accelereras bolagets resa mot visionen om att göra det lättare för företag att använda öppen källkod på ett säkert sätt. Dessutom kommer debrickeds kunder kunna erbjudas en mer fullskalig säkerhetslösning. debricked AB sitter på inkubatorn Minc i Malmö.

För ytterligare information om affären, se debrickeds pressmeddelande här.  

Moll Wendéns team bestod främst av Mikael Karlsson, David Klose, Henric Stråth och Alexandra Johansson.