>

Relaterade personer

Mikael Karlsson

Alexandra Johansson

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

9 november 2022 · Nyhet

Moll Wendén biträder Nederman vid förvärv av schweiziska bolaget MBE AG

Moll Wendén agerar legal rådgivare till Nederman vid förvärv av det schweiziska företaget MBE AG. Genom förvärvet stärker Nederman divisionen Monitoring & Control Technology (M&CT) och dess verksamhet Gasmets närvaro och försäljning i Schweiz och Europa.

MBE AG har i mer än 35 år sålt gasmätningsinstrument och tjänster för gasdetekteringsteknik och kontinuerlig övervakning av vätskeprocesser till den schweiziska marknaden. Deras sortiment omfattar gasmätningsteknik för en mängd olika tillämpningar, från gasprovtagning och specifik gasbehandling till lämpliga gasmätningsinstrument.

Schweiziska advokatbyrån Niederer Kraft Frey Ltd agerar lokal legal rådgivare i transaktionen. 

För mer information, se Nedermans pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare) och Alexandra Johansson.